ฝาฟอยล์ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีภาชนะถ้วย หรือขวด ที่ต้องการปิดปากภาชนะ เพื่อไม่ให้สินค้าข้างในหกเลอะออกมา หรือป้องกันสิ่งปนเปื้อนเข้าไป ฝาฟอยล์สามารถช่วยป้องกันในส่วนนี้ได้ ฝาฟอยล์ของเรามีหลายประเภท ทั้งแบบหมวก หยดน้ำ วงกลม จาน ติ่งดึง-สี่เหลี่ยม และ Induction – EPE-Foam ที่สามารถปิดภาชนะประเภท PE / PP / PS / PET / PVC / Retort