Blister หรือฟอยล์ปิดแผงยา สำหรับลูกค้าที่มีเครื่องบรรจุอัตโนมัติ ต้องการฟอยล์ที่ปิดบนแผงยา ทั้งยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษา รวมถึงยาเสริมความงามต่างๆ