บริษัท พี.ซี.ฟอยล์ อินดัสตรีส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2544 โดยคุณจักรพงษ์ ตั้งปัญญาวงศ์ และ คุณพรพิมล ตั้งปัญญาวงศ์ เริ่มแรกบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับฝาอลูมิเนียมฟอยล์ ด้วยประสบการณ์ในการติดต่อแหล่งผู้ขายและผู้ซื้อทำให้พบว่า หากจะดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ และประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแล้ว การขยายความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ให้ครอบคลุมตลาด จะทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตที่ครบวงจร พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพของสินค้าและต้นทุนของสินค้าที่สามารถแข่งขันในตลาดได้

                 ต่อมาในปี พ.ศ.2552 บริษัทฯ จึงก่อตั้งโรงงานเพื่อการผลิตที่ครบวงจรภายใต้แนวคิด และนโยบายบริษัทฯ ที่ว่า

“บริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ใส่ใจการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย หมั่นพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

                บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายดำเนินธุรกิจสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพสินค้าและบริการ พัฒนามาตรฐานการผลิตโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนพัฒนาด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

               ทั้งนี้บริษัทฯ มิได้หยุดการพัฒนาเพียงเท่านี้ ทางบริษัทฯ ได้ทำระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ISO9001:2015 , GMP และพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้ระบบมาตรฐานคุณภาพด้านอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานของบริษัทฯ ท่านจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพและการบริการในระดับมาตรฐานสากลของบริษัท พี.ซี.ฟอยล์ อินดัสตรีส์ จำกัด